Locatie

Gegevens

Adres: Sint Lambertuslaan 31, 2812 Muizen (Mechelen)

Er is een ruime parking

Telefoon: 015 430 734

info@dierenartskoenmassart.be

Op google maps is dat

Een kaartje met de plaats van de praktijk via google maps